Here comes the bride!

Dette har ingenting med bøker eller filmer å gjøre. Men det er ikke mye som er vakrere enn en nydelig brudekjole. Her er noen nydelige brudekjole bilder fra Alfred Angelo.

 

Reklamer

Å leve med migrene

Å ha migrene er helt forferdelig. Det er vondt og slitsomt. Nå er heldigvis ikke dette noe jeg har ofte, men jeg har hatt det en gang i blant. Hodepine derimot er noe jeg sliter mye med i perioder, og det kan være ille nok.

Migrene er en smertefull sykdom som rammer 500 000 av oss nordmenn. Kvinner rammes tre ganger oftere enn menn, og hver femte yrkesaktive kvinne er rammet. Migrene er en sykdom som rammer individuelt. Noen har få og moderate anfall, mens andre kan ha kraftige anfall inntil flere dager i uken. I dag vet vi at sykdommen er nevrovaskulær, og påvirker både nervene og blodkarene i hjernen. Når anfallene kommer, er det som om det har oppstått en betennelsesaktig tilstand.

Dette kan trigge migreneanfall:

 • • Rødvin (og all alkoholholdig drikke).
 • • Stress.
 • • Etterstress. Det vil si helger og ferier da man endelig kan slappe av, eller at eksamen eller noe annet man har grudd seg for, er over.
 • • Hormonelle endringer, som menstruasjon.
 • • Menstruasjonsblødningen i seg selv er også en trigger.
 • • Sult. Uregelmessige måltider kan utløse et anfall.
 • • Søvn. Både for mye og for lite søvn er ugunstig.
 • • Skarpt lys.
 • • Værforandringer.
 • • Ustabilt blodsukker.
 • • Enkelte matvarer, som sjokolade og ost

Har man migrene, har man en hjerne som er følsom mot indre og ytre påvirkning. Men med rett medisin, rett kosthold og gode rutiner kan man likevel leve et normalt godt liv, mener leger. Klarer man å unngå faktorer som trigger migreneanfall, som for eksempel stress eller alkohol, er man på god vei til å få et lettere liv. Hvis anfallene kommer går de raskere over om man får lagt seg til å sove.

Sliter man med migrene er det veldig viktig å holde blodsukkeret stabilt. Å styre unna raske karbohydrater som sukker og hvetemel kan være lurt. Det finnes også mange ulike behandligsformer som tilbys mot migrene, som for eksempel akupunktur, homøopati og massasje. Om de hjelper eller ikke, må hver enkelt person finne ut av. Men har man mange anfall per måned, så er det beste å oppsøke lege for å få hjelp og riktige medisiner.

Dagens leksjon: humanisme

Humanisme kommer fra det latinske «humanitas» som betyr menneskelighet.
På norsk er det vanlig å bruke begrepene livssynshumanisme eller humanetikk. Dette dreier seg om et verdslig livssyn som setter mennesket i sentrum og har den menneskelige erfaring som utgangspunkt.

Humanetikken inneholder store variasjoner i synet på viktige spørsmål, men de har likevel en del felles synspunkter.
Virkelighetsoppfatning: humanetikere vil gjerne si at religionene bygger på tro, mens verdslige livssyn bygger på fornuft og vitenskap. Man kan bruke begrepene immanens som betegner alt det menneskene kan erkjenne ved hjelp av sanser og vitenskapelig tenkning, og transcendens som betegner alt det menneskene ikke kan erkjenne ved hjelp av sanser og vitenskapelig tenkning.
Verdslige livssyn har enten en agnostisk eller ateistisk virkelighetsoppfatning. Agnostisisme er å være sikker på at det er prinsipielt umulig å vite om det finnes en Gud, og ateisme er å tro at det ikke finnes noen transcendent Gud.

Menneskesyn: det naturalistiske perspektivet – mennesket er en del av naturen. Den fremholder at naturen er den eneste eksisterende virkeligheten. Mennesket er et dyr i naturen på lik linje med andre dyr. Mennesket er den dyrearten som har utviklet den mest kompliserte hjernen. Menneskene er fullstendig underlagt naturlovene.
Det humanistiske perspektivet – mennesket står over naturen. Setter mennesket i en særstilling. Mennesket har et unikt egenverd, og ingen rett til å frarøve et annet menneske livet. Tanken om likeverd står sentralt.

Etikk: en verdslig og rasjonelt begrunnet etikk danner grunnlaget for livssynshumanismen. Humanetikk verken kan eller vil legge noen guddommelige åpenbaringer til grunn for sin etikk. Etikken kan bare begrunnes ut fra immanensen – altså den menneskelige erkjennbare virkeligheten. Etikk er situasjonsbetinget, men to viktige prinsipper gjelder universelt: menneskets verdi og gjensidighetsprinsippet (gjør mot andre det du vil de skal gjøre mot deg).

Før begrepet humanetikk ble lansert snakket man om fritenkeri. En fritenker var et menneske som tenkte fritt og ubundet av religionenes autoritet. Kjente fritenkere og humanetikere er Fridtjof Nansen og Arnulf Øverland. Kristian Horn var den drivende kraften bak opprettelsen av Human-Etisk Forbund. HEF ble stiftet i 1956 og har 70 000 medlemmer. Navnet understreker etikkens sentrale stilling i livssynet – en etikk som kun tar utgangspunkt i mennesket selv. HEF er partipolitisk uavhengig. Borgerlig konfirmasjon er forbundets flaggskip. De driver også med navnefest.

Alle barn er født grunnleggende gode og er fullverdige mennesker. Toleranse står sentralt i barneoppdragelsen. De voksnes oppgave er å gi barna best mulige vilkår for personlig vekst. Oppdragelsen er rettet inn mot å lære barna å se konsekvenser av handlingene sine.

De tre etikere….

Martin Buber (1878-1965) født i Wien, skilte foreldre så flytta til besteforeldrene i Ukraina. Hjemmet var prega av jødiske røtter. Begynte å lese filosofi som ung. Oversatta Det gamle testamentet til tysk sammen med en annen mann. Var professor i jødisk religion og etikk. Han var religiøs og tenkte seg at forholdet mellom menneske og Gud var noe konkret og personlig.
Han peker på to måter å ha relasjoner på:
–> Jeg – det relasjon, som er den vanlige, dagligdagse samhandlinga mot de ting vi har rundt oss. Da ser man andre på avstand, som en ting eller en del av miljøet. Her beveger mennesket seg på tingenes og verdens overflate. Man forsøker å beskrive, analysere, definere. Verden vil være noe som man tilegner seg eller besitter, som man kontrollerer, veier, måler, bruker osv.
–> Jeg – du relasjon, som er noe helt annet. Det vi skal strebe etter. Her treffes mennesket i sitt innerste vesen, i en virkelig dialog – et møte. Det som skjer mellom «jeg» og «du» er basert på gjensidighet. Verden er noe man møter, ser hen til, tar imot, noe som kommer meg i møte, noe jeg rører ved. Kun i jeg-du har man en dialog – respekt for den andres annerledeshet.
«Ethvert møte er et vågestykke – vi invisterer og utleverer oss selv».

Emmanuel Levinas (1905-1995) var av jødisk familie og født i Litauen. Tok fransk statsborgerskap i 1930. Havna i fangeleir i Tyskland under 2.verdenskrig og mista hele sin familie i Litauen i krigen. Ikke redd for å gå sine egne veier og tenke nye tanker. Mente at ansvaret for den andre, er selve kjernen i livet.
Viderefører Bubers filosofi. Bruker et vanskelig språk.
Han mener den andre er annerledes og vil alltid være annerledes, og kan derfor aldri forstås. Å forsøke å forstå den andre er å gjøre jeg-du forholdet til et jeg-det forhold. Å møte den andre slik hun er, som noe annerledes kan bare gjøres med tillit, respekt, åpenhet og ansvar.
Den andre rammer meg med et krav om å svare, om å gi respons. Ansvaret er en grunnopplevelse. Vi skapes i relasjonene.

Knut Løgstrup (1905-1981) vokst opp i København. Teolog og prest. Professor i etikk og religionsfilosofi.
Han mener at spørsmålet om å ta vare på hverandre, som er det etikken går ut på, ikke er et spørsmål om kristen åpenbaring. Å være til er å være sammen med andre. Å være menneske dreier seg om å inngå i relasjoner. Interdependens – gjensidig avhengighet av hverandre. Det fordres at vi skal ta vare på andres liv. Vi kan enten fremme den andres liv og livsmuligheter, eller vi kan destruere den andres livsmuligheter. Vi preger hverandres liv. I enhver samtale leverer vi ut noe av oss selv. Vi forventer at den vi snakker med, innstiller seg på en tilsvarende stemning. Våre liv er alltid preget av at vi har makt over hverandre. Jeg påvirker i form av å bygge opp og ivareta, eller ved å overse og bryte ned. Nestekjærlighet spiller en sentral rolle.

Bilde av den barmhjertige samaritan, som handler om nestekjærlighet:

Dagens leksjon: islam

Er i gang med eksamen forberedelser igjen, og i dag går det i islam. Så her kommer litt info om religionen….det hjelper meg å huske når jeg skriver det ned!

«Det finnes ingen annen Gud enn Allah, og Muhammad er hans profet».

Islam er verdens nest mest utbredte religion, med ca en milliard muslimer i verden. I Norge er detca 75000 av de.
Muhammad blir ofte fremstilt som stifteren av islam, han ble født i Mekka ca 570 e. Kr. Mistet tidlig begge sine foreldre og ble oppdratt av en onkel. Fikk opplæring i yrket karavanehandel. På sine reiser møtte Mohammad mange kristne og jøder, og han var opptatt av religiøse spørsmål. I måneden ramadan 610 e.Kr søkte Mohammad seg til en hule utenfor Mekka. Her fikk han en åpenbaring av engelen Gabriel som talte på Guds vegne. M fikk befaling om å forkynne at det finnes bare en gud. Få trodde på han og innbyggerne i Mekka opplevde det som et angrep mot deres gamle tro, og M måtte flykte til en annen by Medina, hvor innbyggerne gikk villig over til islam. I 630 e.Kr tok muslimene over makta i Mekka og allerede 100 år etter Mohammads død hadde islam herredømme fra Spania til India.

To typer muslimer: sunni muslimer – 85% og Sjia muslimer – 15%,
Islam betyr underkastelse og lydighet, for man skal underkaste seg Gud og hans lover.

Koranen er bokens mor, og bevart uforandret. Kun i sitt opprinnelige språk arabisk regnes den som ordentlig. Hellig bok så må ikke legges på gulvet, må plasseres over andre bøker i rommet, må vaske seg før man tar i den.

Hadith er Mohammads ord og gjerninger. Finnes fortellinger og observasjoner fra hele hans liv. Avgjørende innflytelse på muslimsk dagligliv.

Islams fem søyler:
1 Fremsielse av trosbekjennelsen
2 Bønnen
3 Den rituelle avgiften
4 Fasten
5 Pilgrimsferden

Id al fitr er den lille festen som starter første dag etter ramadan, markerer avslutningen på fasten.
Id al adha er den store festen som feires i forbindelse med avslutningen av pilgrimsferden.

Siddhartha Gautama…..

Jeg er i eksamensmodus nå, og vet at man lærer mer av å skrive notater, så siden det er så kjedelig å skrive for seg selv, kan jeg like gjerne skrive her, så kanskje noen andre kan lære litt også….hvis de er interessert!

Buddhismen er stiftet av Siddhartha Gautama og oppstod for 2500 år siden. Det finnes ca 550 millioner buddhister i verden. 20 000 av de i Norge.
Siddhartha ble født som en prins i nord-India ca 500 f.Kr og er mest kjent under hederstitlen Buddha. Hans far hørte en spådom ved hans fødsel om at sønnen ville forlate verden hvis han fikk se fire tegn: en syk, en gammel, et lik og en asket. Derfor ble Siddhartha beskyttet på luksuriøse slott, men da han var 29 år ville gudene vise han de fire tegnene og tok han med ut i verden, og da ble han for første gang konfrontert med verdens lidelse.
I en alder av 35 år satte han seg i dyp meditasjon under et tre og en natt nådde han fram til full innsikt, han så gjenfødsler og hva som var god og dårlig karma. Han fikk innsikt i de fire edle sannheter. Han valgte å formidle sin kunnskap videre til menneskene. Innsikten var ikke en åpenbaring fra noen guddom, men noe han hadde vunnet gjennom dyp meditasjon. Buddha startet å forkynne og fikk disipler, disse ble de første medlemmene av sangha, det buddhistiske munke- og nonnesamfunnet.

De fire edle sannhetene:
-Diagnose: menneskets hovedproblem er lidelse og utilfredshet
-Finne årsak: utilfredshetens årsak er begjær, nytelseslyst og uvitenhet
-Fjerne årsak: utilfredsheten kan fjernes
-Foreskrive midler for å fjerne årsaken: den åttedelte veien –>rett erkjennelse, rett intensjon, rett tale, rett handling, rett yrke, rett anstrengelse, rett oppmerksomhet, rett konsentrasjon

Buddhismen har respekt for alt liv, «du skal gjøre mot andre som du vil at andre skal gjøre mot deg».

Dette var en mini mini oppsummering om buddhismen!