Dagens leksjon: humanisme

Humanisme kommer fra det latinske «humanitas» som betyr menneskelighet.
På norsk er det vanlig å bruke begrepene livssynshumanisme eller humanetikk. Dette dreier seg om et verdslig livssyn som setter mennesket i sentrum og har den menneskelige erfaring som utgangspunkt.

Humanetikken inneholder store variasjoner i synet på viktige spørsmål, men de har likevel en del felles synspunkter.
Virkelighetsoppfatning: humanetikere vil gjerne si at religionene bygger på tro, mens verdslige livssyn bygger på fornuft og vitenskap. Man kan bruke begrepene immanens som betegner alt det menneskene kan erkjenne ved hjelp av sanser og vitenskapelig tenkning, og transcendens som betegner alt det menneskene ikke kan erkjenne ved hjelp av sanser og vitenskapelig tenkning.
Verdslige livssyn har enten en agnostisk eller ateistisk virkelighetsoppfatning. Agnostisisme er å være sikker på at det er prinsipielt umulig å vite om det finnes en Gud, og ateisme er å tro at det ikke finnes noen transcendent Gud.

Menneskesyn: det naturalistiske perspektivet – mennesket er en del av naturen. Den fremholder at naturen er den eneste eksisterende virkeligheten. Mennesket er et dyr i naturen på lik linje med andre dyr. Mennesket er den dyrearten som har utviklet den mest kompliserte hjernen. Menneskene er fullstendig underlagt naturlovene.
Det humanistiske perspektivet – mennesket står over naturen. Setter mennesket i en særstilling. Mennesket har et unikt egenverd, og ingen rett til å frarøve et annet menneske livet. Tanken om likeverd står sentralt.

Etikk: en verdslig og rasjonelt begrunnet etikk danner grunnlaget for livssynshumanismen. Humanetikk verken kan eller vil legge noen guddommelige åpenbaringer til grunn for sin etikk. Etikken kan bare begrunnes ut fra immanensen – altså den menneskelige erkjennbare virkeligheten. Etikk er situasjonsbetinget, men to viktige prinsipper gjelder universelt: menneskets verdi og gjensidighetsprinsippet (gjør mot andre det du vil de skal gjøre mot deg).

Før begrepet humanetikk ble lansert snakket man om fritenkeri. En fritenker var et menneske som tenkte fritt og ubundet av religionenes autoritet. Kjente fritenkere og humanetikere er Fridtjof Nansen og Arnulf Øverland. Kristian Horn var den drivende kraften bak opprettelsen av Human-Etisk Forbund. HEF ble stiftet i 1956 og har 70 000 medlemmer. Navnet understreker etikkens sentrale stilling i livssynet – en etikk som kun tar utgangspunkt i mennesket selv. HEF er partipolitisk uavhengig. Borgerlig konfirmasjon er forbundets flaggskip. De driver også med navnefest.

Alle barn er født grunnleggende gode og er fullverdige mennesker. Toleranse står sentralt i barneoppdragelsen. De voksnes oppgave er å gi barna best mulige vilkår for personlig vekst. Oppdragelsen er rettet inn mot å lære barna å se konsekvenser av handlingene sine.

Reklamer

3 kommentarer på “Dagens leksjon: humanisme

    • Ja jeg håper……vi har hatt kollokvie gruppe i dag, og jeg kan jo en del, men redd for hjerneteppe på den store dagen….men får gjøre mitt beste bare 🙂

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s